Management

De directeur
De directeur heeft de dagelijkse leiding van de school en de daarbij horende eindverantwoordelijkheid voor de totale schoolorganisatie.

Intern begeleider
De intern begeleider is een leerkracht met speciale taken t.b.v. de leerlingenzorg. Elke intern begeleider kan door teamleden en ouders worden aangesproken over alle onderwijsinhoudelijke zaken van de leerlingenzorg.

Directeur                                        Esto van Bodegom / Marianne Nobels
Intern begeleider                           Bea Bongers / Margriet Smeets
Gedragswetenschappers              Hanneke Graveland / Corine van Zoest 


                                

Nieuws van SBO Op Maat

Op woensdag 12 september as staakt het onderwijspersoneel in de provincies Zuid-Holland en Zeeland.
Powered by BasisOnline