Management

De directeur
De directeur heeft de dagelijkse leiding van de school en de daarbij horende eindverantwoordelijkheid voor de totale schoolorganisatie.

Intern begeleider
De intern begeleider is een leerkracht met speciale taken t.b.v. de leerlingenzorg. Elke intern begeleider kan door teamleden en ouders worden aangesproken over alle onderwijsinhoudelijke zaken van de leerlingenzorg.

Directeur                                       Edwin Dieleman a.i.
Intern begeleider                       Anne-Marije van Groningen / Margriet Smeets
Gedragswetenschapper        Lotte Stouten/ Corine van Zoest 


                                

Nieuws van SBO Op Maat

Powered by BasisOnline