Management

De directeur
De directeur heeft de dagelijkse leiding van de school en de daarbij horende eindverantwoordelijkheid voor de totale schoolorganisatie.

Intern begeleider
De intern begeleider is een leerkracht met speciale taken t.b.v. de leerlingenzorg. Elke intern begeleider kan door teamleden en ouders worden aangesproken over alle onderwijsinhoudelijke zaken van de leerlingenzorg.

Directeur                                        Esto van Bodegom
Intern begeleider                       Anne-Marije van Groningen / Margriet Smeets
Gedragswetenschapper        Lotte Stouten/ Corine van Zoest 


                                

Nieuws van SBO Op Maat

Op donderdag 18 april as. organiseren wij weer onze jaarlijkse fancy fair. Deze hapening start om...
Op vrijdag 12 april as. zijn de Koningsspelen. Dit duurt tot 12.30 uur. Daarna zijn alle leerlingen...
Op woensdag 3 april as. vindt de Grote Rekendag plaats. Het thema dit jaar is 'Uit verhouding'
Op dinsdag 9 april komt de schoolfotograaf om de kinderen te fotograferen.
Powered by BasisOnline