Aanmelding:

Ouders kunnen hun kind niet zomaar aanmelden bij Op Maat. Vanuit het Passend Onderwijs is bepaald dat de route zal verlopen via het Breed Ondersteuningsteam op de (basis)school (BOT). In het BOT wordt het dossier en het arrangement voorbereid. Ouders/verzorgers krijgen bij Op Maat een rondleiding en kunnen hun vragen over de school stellen. Een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt met het dossier aangevraagd bij de Toelaatbaarheidscommissie (TLC). Een belangrijk document in de route naar de TLC is het Groei-werkdocument met daarin het ontwikkelingsperspectief. Vanaf het begin zijn de ouders/verzorgers betrokken bij het proces. De onderwijsspecialist en een vertegenwoordiger van de clusters bieden ondersteuning in het Breed Ondersteuningsteam. Hierin worden ook de zorgzwaarte en de duur van plaatsing op de school vastgesteld. Nadat een Toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kunnen ouders,/verzorgers aanmelden bij Op Maat. Namens het bevoegd gezag wordt vanuit Op Maat aangegeven wanneer het kind kan worden toegelaten. De route is hier in een schema te vinden. Om de instroom zo soepel mogelijk te laten verlopen is er een instroomcoördinator. Als u vragen heeft over de instroom kunt u met haar contact opnemen via het algemene nummer van de school.

Nieuws van SBO Op Maat

Powered by BasisOnline