De Groepen

In Op Maat hebben we 11 groepen,waarvan 2 structuurgroepen.
Zie voor meer informatie over de structuurgroepen, het kopje School.

We hebben de indeling: Onderbouw 1 - 2, Bovenbouw 1 - 2 - 3 - 4.

Wanneer kinderen worden aangemeld wordt het "papieren dossier / groei-werkdocument" ingezien door de intern begeleider.
Bij plaatsing in een groep wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind, de ontwikkeling van het kind (o.a. lezen, rekenen en taal), de beschrijving van de sociaal emotionele onwikkeling, de stimulerende en belemmerende factoren en de onderwijsbehoeften.
 

Nieuws van SBO Op Maat

Powered by BasisOnline