Ouders op school

Een goede samenwerking tussen ouders en school vinden wij heel erg belangrijk, omdat wij samen met de ouders, zorg dragen voor de algehele opvoeding van het kind. Het gaat hierbij om een stuk extra zorg voor het kind.

De ouders/verzorgers geven informatie over hun kind, omdat zij weten wat hun kind bezighoudt, wat de beste aanpak is, welke mogelijkheden hun kind heeft en welke gevoelens zij hebben.
Vanuit school krijgen de ouders/verzorgers informatie over het functioneren van het kind, over alle belangrijke gebeurtenissen op school en over algemene schoolzaken.
Wij vinden het heel prettig wanneer u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis.

Wij vragen van ouders een stukje betrokkenheid bij de school. Dit kunt u laten zien door aanwezig te zijn op de verschillende momenten waarop de school  graag contact wil met de ouders. Kinderen vinden het erg leuk als hun ouders/verzorgers op school zijn geweest en hier iets over vertellen of vragen.
Op Maat organiseert een informatieavond, open huis, rapportavonden, bespreking ontwikkelingsperspectief, bespreking overgang voortgezet onderwijs, schoolverlatersavond en kennismaking nieuwe leerlingen.

Andere manieren van contacten zijn:
Heen en weer schrift, beloningskaarten, memo, startgesprekken, oudergesprekken, telefonisch contact, e-mailcontact of tijdens activiteiten op school. (sportdag, posten voor het verkeersexamen, excursies e.d.)

Ouders en verzorgers kunnen een ondersteunde rol hebben binnen het onderwijs. Als ouders meehelpen op school gelden ook voor hen de afgesproken schoolregels.


 

Nieuws van SBO Op Maat

Powered by BasisOnline