Ziek melden

Als uw kind niet naar school kan wegens ziekte of door een andere reden, moet u dit telefonisch, schriftelijk of via de e-mail melden.
Graag ontvangen wij de ziekmelding voor 8.45 uur, zodat bij aanvang van de dag duidelijk is welke leerling door ziekte of anderszins afwezig zal zijn. Horen wij niets, dan proberen wij zelf contact op te nemen.  
Een ziekmelding moet ook, door de ouders, doorgegeven worden aan het vervoersbedrijf.

Tel.nr. Op Maat : 0172-418740
E-mail Op Maat : info@sboopmaat.nl
 

Nieuws van SBO Op Maat

Dinsdag 17 april 2018 heeft het inspectiebezoek bij Op Maat plaats gevonden, twee inspecteurs...
Op vrijdag 20 april as vindt de Koningsspelen plaats.
Powered by BasisOnline