Leerlingenvervoer

Op Maat is een streekschool. De kinderen komen vanuit verschillende gemeenten.
Het vervoer van en naar school wordt geregeld door de gemeente waarin u woont.
 
  • Uitgangspunt hierbij is dat het kind in principe zelfstandig naar school komt (met de fiets, openbaar vervoer, via ouders).
  • Bij duidelijk aanwijsbare redenen is aangepast vervoer mogelijk.
  • Via een formulier kunt u bij de afdeling onderwijs van uw gemeente een vergoeding voor de reiskosten aanvragen. Op dit formulier moet u het type vervoer motiveren.
  • Afhankelijk van uw inkomen moet u wel of niet een eigen bijdrage betalen.
  • Sommige kinderen worden door de taxi vrij vroeg op school afgezet. Vanaf 08.30 uur is er altijd een leerkracht aanwezig.
  • De pleinwacht blijft na schooltijd net zo lang wachten, totdat ieder kind naar huis is.
  • Met vragen en/of klachten over het vervoer moet u zich wenden tot het vervoersbedrijf, waarmee uw kind vervoerd wordt, of tot de gemeente waarin u zelf woont.
  • Als uw kind een keer niet met het vervoer meegaat, dan moet u dit zelf doorgeven aan de chauffeur.
Uw gemeente beslist of uw kind in aanmerking komt voor aangepast vervoer.
 
De aanvraag voor vervoer is een zaak tussen ouders en de gemeente. De ouders kennen hun kind en de situatie in het gezin het best. De gemeente kent de regelgeving het best. Samen moeten ouders en gemeente zorg dragen voor een passende oplossing. Het is voor de school niet mogelijk om een toelichting/ taxiverklaring te geven voor de aanvraag taxivervoer. Dit kost zoveel tijd dat het ten koste gaat van zorg voor de kinderen in de school! Daar is begeleiding enorm hard nodig.
De aanvraag voor vervoer moet jaarlijks voor 1 juni bij de afdeling onderwijs van uw woonplaats ingediend zijn.
 

Nieuws van SBO Op Maat

Powered by BasisOnline