Aanvraag verlof

Wilt u bij het maken van vakantieplannen, familiebijeenkomsten of uitstapjes rekening houden met het vastgestelde vakantierooster? We gaan er vanuit dat u de vakanties gebruikt om dit te plannen.
LET OP: Verlofaanvragen buiten de schoolvakanties om of aansluitend aan de vakantie worden NIET gehonoreerd!
Slechts in uitzonderlijke gevallen en dan alleen nog met een werkgeversverklaring of medische verklaring kan vakantie buiten de vastgestelde regeling worden aangevraagd.

Verlof i.v.m jubilea en huwelijksfeesten e.d. dient u minimaal twee weken vooraf, schriftelijk bij de teamleider aan te vragen. Hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier verlof. Via dit formulier verneemt u of de teamleider, namens de schooldirectie, toestemming voor het verlof heeft verleend.

Aanvraag schoolverzuim.pdf

Zodra voor meer dan tien dagen verlof wordt aangevraagd, mag de teamleider/directie niet meer beslissen. De aanvraag wordt doorgestuurd naar de ambtenaar leerplichtzaken van de woonplaats van de leerling. Deze beslist dan. De beslissing wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld.
Een aanvraag voor extra verlof moet minstens zes weken van tevoren bij de school ingediend worden.
 
Wanneer een verlofaanvraag wordt afgewezen noteren wij de datum van de aanvraag. Als de leerling afwezig is op de betreffende datum melden wij dit direct bij de leerplichtambtenaar, zonder de ouders daarvan in kennis te stellen.

 

Nieuws van SBO Op Maat

Powered by BasisOnline