Groep 4 - Kletskaart blok 1: We horen bij elkaarBlok 1 van De Vreedzame School heeft als thema: 'We horen bij elkaar'.
In dit blok werken we met elkaar aan een fijne groep waarin we elkaar beter leren kennen en maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan.
U kunt met uw kind hierover 'kletsen' aan de hand van deze vragen:
 • Kun je wat vertellen over de kinderen in jouw groep?
 • Welke afspraken hebben jullie gemaakt over hoe jullie met elkaar omgaan?
 • Aan welke regels moet je je houden op school?
 • Voor welke taken ben jij verantwoordelijk?
 • Wat moet je daar allemaal voor doen?
 • Welke taken zijn er nog meer? Welke taak zou jij graag nog willen doen?
 • Heb jij wel eens een opsteker gekregen? Zo ja, van wie en waarom?
 • Heb jij iemand wel eens een opsteker gegeven? Aan wie en waarom?
 • Hoe vind je het om een opsteker te krijgen?
 • Wat is jouw mening over afbrekers?
 • Met wie werk je vaak samen? En met wie minder vaak?
 • Wat vind jij leuk aan samenwerken?
 • Wat zeg je als je plagen niet leuk vindt?
 • Wat kun je doen als je ziet dat iemand gepest wordt?
 
Veel kletsplezier!

***


Groep 4 - Kletskaart blok 2: We lossen conflicten zelf opBlok 2 van De Vreedzame School heeft als thema: 'We lossen conflicten zelf op'.
In dit blok werken we met elkaar aan het voorkomen en oplossen van conflicten.

U kunt met uw kind hierover 'kletsen' aan de hand van deze vragen:
- Heb je wel eens ruzie gehad op school?
- Met wie was de ruzie?
- Waar ging het over?
- Wat gebeurde er?
- Hoe liep het af?
- Hoe voelde je je erbij?
- Kun je iets vertellen over de drie petjes?
- Wat is een win-verlies conflict oplossing? En een win-win oplossing?
- Als je op school een conflict hebt, wie helpt je dan om het op te lossen?
- Hoe gaat dat precies?

Veel kletsplezier!


***
Groep 4 - Kletskaart blok 3: We hebben oor voor elkaar.Blok 3 van De Vreedzame School heeft als thema: 'We hebben oor voor elkaar'
In dit blok werken we aan de manier waarop we met elkaar praten, goed naar elkaar luisteren en we verplaatsen ons in het gezichtspunt van een ander.  We leren dat je een mening mag hebben, en dat je dan toch vrienden kan blijven.
 
U kunt met uw kind hierover 'kletsen' aan de hand van deze vragen:
 • Soms heb je geen zin om met iemand te spelen, hoe kun je dat op een aardige manier zeggen?
 • Heb je wel eens een conflict gehad door een misverstand?
 • Hoe ging dat en hoe voelde je je?
 • Wat is jouw mening over liegen? (of een ander onderwerp)
 • Me mening is.. omdat …
 • Hebben jullie in de klas wel eens een besluit genomen? Waar ging dat over?
 • Hoe ziet goed luisteren eruit? Wat doe je als je goed luistert?
 • Ik heb veel belangstelling voor jouw verhalen, kun je mij vertellen wat je allemaal hebt gedaan vandaag?
 • Hoe voelt het als iemand geen belangstelling toont voor wat je vertelt?
Veel kletsplezier!

***

Groep 4- Kletskaart blok 4: We hebben hart voor elkaarBlok 4 van De Vreedzame School heeft als thema: 'We hebben hart voor elkaar'.
In dit blok leren we omgaan met gevoelens van onszelf en van anderen.
 
U kunt met uw kind hierover 'kletsen' aan de hand van deze vragen:
 • Kun jij een paar gevoelens opnoemen?·Waaraan kun je zien hoe een ander zich voelt?
 • Beeld jij eens een gevoel uit, dan probeer ik te raden welk gevoel het is.·Zullen we samen eens een muziekje opzetten, dan gaan we kijken wat we erbij voelen.
  ·Waar word jij erg blij van?
  ·Ik word blij van ..............
 • Ben je de laatste tijd wel een boos geweest? Waarom was je boos?
 • Hoe werd je weer rustig?·Hoe voelt het als je niet mee mag doen?
 • Wat kun je doen als je iemand ziet die wordt buitengesloten? 
Veel kletsplezier!

***

Groep 4- Kletskaart blok 5:  We dragen allemaal een steentje bij.Blok 5 van De Vreedzame School heeft als thema: 'We dragen allemaal een steentje bij'.ln dit blok leren we hoe we elkaar kunnen helpen bij het oplossen van conflicten.

U kunt met uw kind hierover 'kletsen' aan de hand van deze vragen:

• Waarom is iets voorzeggen geen helpen?
·Hoe kun je iemand, die bijvoorbeeld een som niet snapt, het beste helpen?
·Help jij wel eens kinderen die een conflict hebben? Hoe doe je dat?
• Wat is het verschil tussen helpen en bemoeien?
• Zijn er bij jou op school ook mediatoren? Wie zijn dat en wat doen ze allemaal?
• Heb jij wel eens een conflict opgelost met mediatoren? Zo ja, hoe ging dat precies?
• Wil jij mij vandaag helpen met......?

Veel kletsplezier!

***

Groep 4 - Kletskaart blok 6: We zijn allemaal anders.Blok 6 van De Vreedzame School heeft als thema : 'We zijn allemaal anders'. In dit blok leren we dat we allemaal verschillend zijn en we leren open te staan voor elkaar. In groep 4 praten we vooral over onze families.

U kunt met uw kind hierover 'kletsen' aan de hand van deze vragen:

• Wie in jouw klas heeft een familie die op onze familie lijkt?
·   Wie heeft een heel ander soort familie? Vertel eens wat de verschillen zijn.
• Wie is de oudste in onze familie? En wie de jongste?
• Wie uit jouw klas hebben er allemaal huisdieren?
• Welke verschillen tussen ons kun je zien? Welke verschillen kun je niet zien?
• Op wie in onze familie vind jij jezelf het meeste lijken? Waarom?
• Ik neem nu iemand uit onze familie in mijn hoofd, jij mag raden wie het is. Je mag alleen vragen     stellen waarop ik ja of nee kan antwoorden. Daarna ruilen we om.

Veel kletsplezier!

***
 

Nieuws van SBO Op Maat

Powered by BasisOnline