Groep 5 - Kletskaart blok 1: We horen bij elkaarBlok 1 van De Vreedzame School heeft als thema: 'We horen bij elkaar'.
In dit blok werken we met elkaar aan een fijne groep waarin we elkaar beter leren kennen en maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan.
U kunt met uw kind hierover 'kletsen' aan de hand van deze vragen:
 • Welke regels zijn er en welke afspraken hebben jullie gemaakt in jouw groep.
 • Voor welke taak ben jij verantwoordelijk?
 • Wat moet je daar allemaal voor doen?
 • Hoe verdelen jullie de taken in jouw groep?
 • Zijn er ook taken waar iedereen verantwoordelijk voor is? Zo ja, welke?
 • Welke taak zou jij thuis wel eens willen doen?
 • Zullen we elkaar een opsteker geven?
 • Kunnen we elkaar misschien ook een tip geven?
 • Wat is het leukste vak op school? Waarom werk je graag met hem/haar samen?
 • Is pesten hetzelfde als een conflict hebben met elkaar? Waarom niet?
 • Wat zijn de afspraken die jullie hebben gemaakt over pesten?
 
Veel kletsplezier!

***


Groep 5 - Kletskaart blok 2: We lossen conflicten zelf op

Blok 2 van De Vreedzame School heeft als thema: 'We lossen conflicten zelf op'.
In dit blok leren we hoe we zelf (zonder hulp van de leerkracht) conflicten kunnen oplossen.

U kunt met uw kind hierover 'kletsen 'aan de hand van deze vragen:

- Wat is een conflict?
- Zijn er ook wel eens erge conflicten geweest in jouw groep?
- Hoe kun je erge conflicten voorkomen?
- Kun je ze oplossen? Hoe dan?
- Hoe reageer jij op een conflict? Welke kleur pet hoort daarbij?
- Hoe leren jullie op school te reageren op conflicten?
- Kun jij iets vertellen over een win-win oplossing?
- Hoe werkt het stappenplan 'PRAAT HET UIT'?

Veel kletsplezier!

***


Groep 5 - Kletskaart blok 3: We hebben oor voor elkaarBlok 3 van De Vreedzame School heeft als thema:  'We hebben oor voor elkaar'.
In dit blok werken we aan de manier waarop we met elkaar praten, goed naar elkaar luisteren en we verplaatsen ons in het gezichtspunt van een ander. We leren dat je een eigen mening mag hebben, en dat je dan toch vrienden kunt blijven.
U kunt met uw kind hierover 'kletsen' aan de hand van deze vragen:
 • Kun jij een duidelijke omschrijving geven van een voorwerp in de huiskamer?Dan probeer ik te raden wat het is.
 • Wat is een misverstand?
 • Hoe kun je ervoor zorgen dat een misverstand geen ruzie wordt?
 • Jij mag bedenken wat we gaan eten. Daarna moet jij mij proberen te overtuigen
 • Wat doe je als je goed luistert naar iemand?Hebben jullie wel eens een groepsvergadering gehad? Hoe ging dat dan? 
Veel kletsplezier!

***

Groep 5 - Kletskaart blok 4: We hebben hart voor elkaar


Blok 4 van De Vreedzame School heeft als thema : 'We hebben hart voor elkaar'.
In dit blok leren we omgaan met gevoelens van onszelf en leren we ons inleven in de gevoelens van anderen.
 
U kunt met uw kind hierover 'kletsen' aan de hand van deze vragen:
 
·Ben je wel eens boos? Hoe uit je dat?
 • Kun je iets vertellen over de boosheidsthermometer?
 • Wat hebben jullie in de groep afgesproken over afkoelen?·Hoe voelt het als je uitgelachen wordt?
  ·Wat kun je doen als jij of iemand anders uitgelachen wordt?
 • Kun jij eens een gevoel uitbeelden, dan probeer ik het te raden? Daarna mag jij raden welk gevoel ik uitbeeld.
Veel kletsplezier!

***

Groep 5 - Kletskaart blok 5:  We dragen allemaal een steentje bij.Blok 5 van De Vreedzame School heeft als thema : 'We dragen allemaal een steentje bij'. In dit blok leren we hoe we elkaar kunnen helpen bij het oplossen van conflicten en hoe we behulpzaam en zorgzaam kunnen zijn voor elkaar.

U kunt met uw kind hierover 'kletsen' aan de hand van deze vragen:

• Heb jij wel eens zomaar iets aardigs gedaan voor iemand?
• Hoe voelde je je toen?
· Wat zijn kenmerken van een aardig mens of een goede vriend?
• Wat doen jullie om behulpzaam of zorgzaam te zijn voor elkaar in de klas?
• Hebben jullie op school mediatoren? Wie zijn dat en wat doen ze allemaal?
• Wie vind jij aardig? Waarom vind je hem/haar aardig?
· Zullen we iets aardigs voor elkaar doen?

Veel kletsplezier!

***

Groep 5 - Kletskaart blok 6: We zijn allemaal anders.Blok 6 van De Vreedzame School heeft als thema : 'We zijn allemaal anders'. In dit blok leren we dat we allemaal verschillend zijn en we leren open te staan voor elkaar.

U kunt met uw kind hierover 'kletsen' aan de hand van deze vragen:

• Noem eens iemand uit de familie. Wat zijn jullie overeenkomsten? En wat zijn de verschillen tussen jullie?
• Zoek jij wel eens vrienden/vriendinnen die juist anders zijn dan jij?
• Heb jij onlangs iets ontdekt over iemand uit jouw klas wat je eerder nog niet wist?
· Wat is een vooroordeel?

Veel kletsplezier!

***
 

Nieuws van SBO Op Maat

Powered by BasisOnline