Groep 6 - Kletskaart blok1: We horen bij elkaarBlok 1 van De Vreedzame School heeft als thema: 'We horen bij elkaar'.
In dit blok werken we met elkaar aan een fijne groep waarin we elkaar beter leren kennen. We leren dat we verantwoordelijk zijn voor onze omgeving en voor elkaar.
U kunt met uw kind hierover 'kletsen' aan de hand van deze vragen:
 • Hoe zorgen jullie ervoor dat iedereen het naar zijn zin heeft in jullie groep?
 • Als je een dier was, wat voor dier zou je dan willen zijn? Waarom?
 • Welke regels zijn er op school? Welke afspraken hebben jullie gemaakt?
 • Wat is het verschil tussen een regels en een afspraak?
 • Voor welke taak ben jij op school verantwoordelijk?
 • Zullen we samen eens kijken hoe we thuis de taken hebben verdeeld?
 • Vind jij dit een goede taakverdeing? Ik vind: ….
 • Hoe kun je op een respectvolle manier tegen iemand zeggen dat je iets niet leuk vindt?
 • Kun je mij een tip geven? Zullen we elkaar een opsteker geven?
 • Jij mag een paar uitspraken bedenken en vertellen. Dan mag je mij vragen of ik het er mee eens bent of niet.
 • Met wie heb jij onlangs samengewerkt? Hoe verliep de samenwerking? Wat heb je van hem/ haar geleerd?
 • Welke afspraken hebben jullie gemaakt over pesten?
 • Pesten is geen plagen, waarom niet?

Veel Kletsplezier!

***

Groep 6 - Kletskaart blok 2: We lossen conflicten zelf op.

Blok 2 van De Vreedzame School heeft als thema: 'We lossen conflicten zelf op'.
In dit blok leren we hoe we zelf (zonder hulp van de leerkracht) conflicten kunnen oplossen.

U kunt met uw kind hierover 'kletsen' aan de hand van deze vragen:

- Zijn er ook wel eens erge conflicten geweest in jouw groep?
- Welke soorten geweld ken je?
- Heb jij wel eens conflict gehad op school? Wat was de aanleiding?
- Hoe los jij en conflict op een goede manier op?
- Wat doe je bij een ruzie als je de rode pet op zet? En bij de blauwe pet? En bij de gele?
- Wat zjjn de voor- en nadelen van de gele pet?
- Wanneer is er sprake van een win-win oplossing?
- Kun je mij iets vertelen over het stappenplan 'PRAAT HET UIT'?

Veel kletsplezier!

***


Groep 6 - Kletskaart blok 3: We hebben oor voor elkaar.Blok 3 van De Vreedzame School heeft als thema:  'We hebben oor voor elkaar'.
In dit blok werken we aan de manier waarop we met elkaar praten, goed naar elkaar luisteren en we verplaatsen ons in het gezichtspunt van een ander. We leren dat je een eigen mening mag hebben, en dat je dan toch vrienden kunt blijven.
U kunt met uw kind hierover 'kletsen' aan de hand van deze vragen:
 • Jij mag door middel van lichaamstaal gebaren maken, een houding aannemen of een gezicht trekken. Ik probeer dan te raden wat je bedoelt. Daarna draaien we het om, dan mag jij raden.
 • Wat is een misverstand
 • Heb jij wel eens een misverstand gehad?
 • Hebben wij misschien wel eens een misverstand?
 • Met wie in onze familie ben jij het vaak eens?
 • En met wie ben jij het wel eens oneens?
 • Wat is jouw mening over je kamer?
 • Ik ga jou vertellen wat ik allemaal gedaan heb vandaag.
  dan mag jij het proberen samen te vatten ( in het kort vertellen)
Veel kletsplezier!

***

Groep 6 - Kletskaart blok 4: We hebben hart voor elkaarBlok 4 van De Vreedzame School heeft als thema : 'We hebben hart voor elkaar'.
In dit blok leren we omgaan met gevoelens van onszelf en leren we ons inleven in de gevoelens van anderen.
 
U kunt met uw kind hierover 'kletsen' aan de hand van deze vragen:
 • Laat uw kind de volgende vragen aan u stellen. Geef steeds antwoord in één woord. Stel daarna dezelfde vragen aan uw kind:
 • Als je een fout maakt, dan voel jij je ......·Als je iets heel goed gedaan hebt, dan voel je je ......
  ·Als je iemand geholpen hebt en die bedankt je, dan voel je je ......
 • Als je niet wordt uitgenodigd voor een feest van je beste vriend/vriendin, dan voel je je ......·Als je per ongeluk iets stuk hebt gemaakt, dan voel je je ......
 • Als iemand naar je lacht voel je je ......·Als iemand je helpt met opruimen, dan voel je je ......
 • Kun je iets vertellen over de boosheidsthermometer?
 • Wat maakt een conflict erger?
 • Wat helpt bij een conflict?
 • Met wie praat je het liefst als je verdriet hebt?
Veel kletsplezier!

***

Groep 6 - Kletskaart blok 5:  We dragen allemaal een steentje bij.Blok 5 van De Vreedzame School heeft als thema : 'We dragen allemaal een steentje bij'. In dit blok leren we hoe we elkaar kunnen helpen bij het oplossen van conflicten en hoe we behulpzaam en zorgzaam kunnen zijn voor elkaar.

U kunt met uw kind hierover 'kletsen' aan de hand van deze vragen:

• Heb jij je wel eens verantwoordelijk gevoeld voor iemand? Wat heb je toen precies gedaan?
• Voor wie in de familie voel jij je verantwoordelijk?
·  Kun je ook bedenken voor wie ik me verantwoordelijk voel?
• Hoe draag jij een steentje bij op school? En thuis?
• Wat is mediatie? Wat doen mediatoren dan precies?

Veel kletsplezier!

***

Groep 6 - Kletskaart blok 6: We zijn allemaal anders.Blok 6 van De Vreedzame School heeft als thema : 'We zijn allemaal anders'. In dit blok leren we dat we allemaal verschillend zijn en we leren open te staan voor elkaar.

U kunt met uw kind hierover 'kletsen' aan de hand van deze vragen:

• Zullen we samen eens drie verschillen en drie overeenkomsten tussen ons bedenken?
• Met wie uit jouw klas verschil jij heel erg? Kun je daar voorbeelden bij geven (bijvoorbeeld verschillen tussen     culturen, religies, hobby's)?
• Noem eens een overeenkomst tussen jou en veel andere kinderen.
• Zoek jij wel eens vrienden/vriendinnen die juist anders zijn dan jij?

Veel kletsplezier!

***

Nieuws van SBO Op Maat

Powered by BasisOnline