Notulen Ouderraad vergadering 5 september 2016

Aanwezig: Miranda, Gerard, Annelies, Larue, Ellen,
Afwezig: Danielle


Notulen zijn nog niet verstuurd. Esto gaat dit alsnog doen. Notulen moeten volgende keer goed gekeurd worden.
 • Ingekomen stukken:: "De creatieve extra inkomsten voor de schoolkas". Angelique kijkt er naar
 • Schoolse zaken: Miranda: slechte bereikbaarheid. Nu is er iemand die om 8.15 uur maar na 2x ringtoon  gaat hij al op het antwoordapparaat. Punt van aandacht voor TD.  Verder de veiligheid binnen de school.
 • 14 september is afsluiting van de Gouden weken . Ouders zijn enthousiast en hopen te gaan zien wat er gedaan is de afgelopen weken.
 • Financiën: Er moeten nog wat kleine bedragen af (Angelique en de gymleerkracht hebben nog uitgaven gedaan voor de zomer- vakantie  die nog verwerkt moeten worden. Dit jaar bestaat de school 10 jaar (nieuwbouw). Misschien iets leuks organiseren?Het kalf is kapot en moet gemaakt  worden. Misschien kan er een nieuw beest komen wanneer er een 10 jarig bestaan wordt gevierd?
  Het doel is kapot en gaat nu over het hek en moet dus gemaakt worden. Ellen gaat kijken wat dit kost.
 • Taxi: Angelique spreekt chauffeurs aan  of ze aan de lange zijde van de school willen staan en vraagt aan Carin of zij een mail naar de taxi centrales wil sturen.
 • Commissies: De lijst met Inkopen voor de schoolverlatersavond moet  komend schooljaar aangepast worden; het afgelopen jaar was er veel te veel ingekocht.
 • Communicatie ouders: Er zijn ouders die nog geen jaarplanner hebben gekregen. Esto vraagt Carin nogmaals te versturen. Ook een reminder dat er woensdag de 14e een bijeenkomst is ter afsluiting van de Gouden weken. Angelique geeft aan dat de lijntjes met ouders beter zijn geworden. Esto stuurt een  mail naar de leerkrachten met het verzoek hun mailadres door te geven aan ouders. Ouders hebben grote behoefte om het OPP verslag een week van te voren te krijgen zodat ze het verslag kunnen lezen en het gesprek kunnen voorbereiden.
 
Rondvraag:
Esto: Larue kijkt met Ellen naar de brief voor DVS die ter info naar ouders met gaan. Woensdag 14 september om 12.30 uur kijken Ellen en Larue naar deze brief.
Ellen heeft statiegeld ingeleverd maar het bonnetje kwijt
De bel wordt alleen nog in de ochtend gebruikt. Voor de rest van de dag wordt er geen gebruik gemaakt van de bel. Dit om de lessen rustig te kunnen afmaken maar ook om te voorkomen dat alle klassen tegelijk op de gang zijn.

Volgende keer: 24 oktober 2016 om 19.30 uur
 • 10 jarig bestaan: Wat gaan we doen (circus? Muziek project? Enz.
 • Ellen heeft geïnventariseerd welk gezelschap moeder koe en kalf kunnen krijgen.
 
 
 
 
 
 

Nieuws van SBO Op Maat

Powered by BasisOnline