Overal waar mensen samenwerken kan iets fout lopen. Ook op school.

Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat en een goede samenwerking met de ouders/verzorgers van de leerlingen. Mochten er toch zaken anders gaan dan u verwacht had dan kunt u ons hierop aanspreken.

Scholen zijn verplicht een klachtenregeling te hebben. Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat klachten, problemen en vragen in eerste instantie worden besproken met degene die direct met de kwestie van doen heeft. Heeft u bijvoorbeeld een klacht over (het lesgeven van) een leerkracht dan  wordt verwacht dat u contact opneemt met de betrokken leerkracht. Het is uiteraard de bedoeling dat de klacht naar tevredenheid wordt opgelost. Lukt het niet in overleg met de leerkracht de klacht op te lossen dan is het goed om contact op te nemen met de directie. Bent u daarna nog niet tevreden dan kunt u uw klacht melden bij het schoolbestuur dat samen met u naar een oplossing zal zoeken.  Als het nodig is, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het bestuur beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen weten.

U kunt tevens de vertrouwenspersoon van school benaderen. Deze persoon kan met u meedenken en u advies geven over de te volgen route. De contactpersoon van Op Maat is Corine van Zoest. Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag op telefoonnummer 0172-418740 of via mail: c.zoest@sboopmaat.nl

Wanneer u liever in gesprek gaat met een vertrouwenspersoon die niet binnen de school werkzaam is, dan is dat ook mogelijk. Deze externe vertrouwenspersoon is te bereiken via de GGD Hollands Midden:

Secretariaat PZJ, telefoon 088 308 3342, e-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.  

Nieuws van SBO Op Maat

Powered by BasisOnline